• ดำเนินการด้านการสื่อสารการสร้างแบรนด์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ดี
  • มีความรู้ความสามารถในด้านการทำแผนการตลาด

15-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?