• เพศ : ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วิ่งงาน ซ่อม ประกอบ ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
  • ซ่อม ประกอบ ติดตั้ง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

27 mins ago

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s in electronics, engineering
  • Male Female, 35 and above
  • update on advanced products and services

27 mins ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ความสามารถ Programming

27 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.