• เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ Creative อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.