• จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างสิ่งแปลกใหม่
  • เริ่มงานได้ทันทีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?