• มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
  • ทำเอกสารออฟิคทั่วไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.