• มีประสบการณ์ด้าน Graphic & Design 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,Flash,Illustrator
  • มีทักษะการเขียน Content

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุ 26-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?