• มีประสบการณ์ด้าน Graphic & Design 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,Flash,Illustrator
  • มีทักษะการเขียน Content

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
  • ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับข่าวสารอัตราแลกเปลี่ยน
  • ให้ข้อมูลทางออนไลน์
  • รับฟังปัญหา ข้อข้องใจและข้อเสนอแนะของลูกค้า

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor Degree in Computer Science
  • 5-10 years work experience in developing onmobile
  • Knowledge in Cloud Platform

31-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?