• ชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านงานสรรหาและคัดเลือก 5- 7 ปี
  • สามารถจัดทำ Vdo Presentation , Presentation Skill

22-Apr-19

Salary negotiable

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 26 - 30 ปี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Apr-19

Salary negotiable

Applied
  • เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ส่วนค่าจ้างและเงินเดือนอย่างน้อย 2 ปี

18-Apr-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?