• เงินเดือน : 17,000 - 25,000
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี ,บริหารธุรกิจ
  • สรุป วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุง

04-Dec-19

Salary negotiable

Applied
  • 0-5 years working experience
  • Salary from 15,000 baht per month
  • Salary negotiable

04-Dec-19

THB13k - 25k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?