• ออกแบบสื่อต่างๆ ออนไลน์ ตัดต่อวีดีโอ
  • มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี ขึ้นไป
  • ถ่ายภาพเพื่อทำสื่อโฆษณาทางการตลาด

04-Jul-20

THB16k - 25k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?