• ถ้ามีใบอนุญาต CPIAT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เวลาทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (Open Time)
  • ค่าเดินทาง 2000 บาท/เดือน ค่าโทรศัพท์

14-Sep-18

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • ติดต่อประสานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • สรุปวิเคราะห์งานและปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
  • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

12-Sep-18

THB30k - 35k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?