• ปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการจัดและดูแลภูมิ
 • ดูแลความเรียบร้อยของงานสวน

5 hours ago

 

Applied
 • กำกับ ดูแล โครงการต่างๆ ให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย
 • ดูแลรายรับ จ่ายค่าส่วนกลาง และทำรายงาน
 • มีประสบการณ์ในการดูแลภูมิทัศน์ภายในโครงการ 1-3 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรืออื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 0-3 ปี
 • ปฏิบัติงาน ประจำโครงการ 6 วัน

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ด้าน Feasibility ,การวิเคราะห์ข้อมูล
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5 hours ago

 

Applied
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / ขับรถยนต์ได้
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า

5 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / ขับรถยนต์ได้
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ปริญญาตรีสาขาช่างไฟฟ้า
 • รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า

5 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และความถูกต้อง
 • เพศชาย จบปริญญาตรี/ปวส. สาขาวิศวกรรมสำรวจ
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ งานก่อสร้าง

5 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • รักงานด้านการบริการและงานขาย
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • รักงานด้านการบริการและงานขาย
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • รักงานด้านการบริการและงานขาย
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • รักงานด้านการบริการและงานขาย
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • รักงานด้านการบริการและงานขาย
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • รักงานด้านการบริการและงานขาย
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • รักงานด้านการบริการและงานขาย
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี ในงานก่อสร้างบ้านจัดสรร
 • มีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านงานสถาปนิกโครงการ
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

5 hours ago

 

Applied
 • บริการชุมชน,วิศวกรโยธา,พนักงานขายคอนโด,มัณฑนากร
 • เจ้าหน้าที่ลงทุนต่างประเทศ,ผู้เชี่ยวชาญจัดหาที่ดิน
 • Internal Audit ,ISO, Risk Management, CG,สถาปนิก

18-Mar-19

 

Applied
 • กำหนดทิศทางการทำงานด้านบริหารชุมชนแนวราบ
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารชุมชน
 • สามารถบริหารจัดการและวางแผนงานได้อย่างดี

14-Mar-19

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขา นิติศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Risk Management
 • มีความรู้ด้าน COSO

14-Mar-19

 

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ป.โทขึ้นไป(ตามรายละเอียด)
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่่างประเทศได้

14-Mar-19

 

Applied
 • Bachelor Degree in Information System or related.
 • Having experience 2-5 years in HRIS
 • Have experience in HR system (Coach)is advantage

14-Mar-19

 

Applied
 • จบ ป.ตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เเละจบ ป.โทสาขา MBA
 • มีทักษะการวิเคราะห์ Feasibility ,เเละกฏหมายอสังหาฯ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

13-Mar-19

 

Applied