• จบ ป.ตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เเละจบ ป.โทสาขา MBA
 • มีทักษะการวิเคราะห์ Feasibility ,เเละกฏหมายอสังหาฯ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

10 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขา สถิติ,การเงิน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Risk Management
 • มีความรู้ด้าน COSO

10 hours ago

 

Applied
 • Minimum 3 years’ experience in HR communication.
 • Graphic design and VDO. editing would be advantage
 • Have skills as an MC. or speaker.

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์, กฏหมาย
 • ต้องใบอนุญาตว่าความ
 • หากมีประสบการณ์ด้านอสังหา ฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 hours ago

 

Applied
 • จบสาขา วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • รับผิดชอบงาน M&E ประจำโครงการคอนโดมิเนียม

10 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์/IT / อื่นๆที่เกี่ยว
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านระบบสารสนเทศได้
 • มีความรู้ด้าน SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์งานก่อสร้างหรือตรวจสอบคุณภาพ 1-5 ปี
 • ประจำสำนักงานใหญ่และโครงการ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)

23-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ
 • ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างโครงการ

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher./Age 28-35 Years.
 • Minimum 5 years of secretarial experience require
 • Communication skills in English.

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied