• ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์/IT / อื่นๆที่เกี่ยว
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านระบบสารสนเทศได้
  • มีความรู้ด้าน SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Nov-19

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Marketing.
  • At least 1-year experiences in Marketing
  • Can drive and have driver license.

08-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?