• ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ป.ตรีขึ้นสาขา นิติศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านCorporate Governance 2-5 ปี

49 mins ago

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาออกเเบบภายใน ,มัณฑณศิลป์
 • มีประสบการณ์ด้านออกเเบบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้าเคยออกเเบบโครงการบ้าน/คอนโดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • จบสาขาวิศวกรรมโยธา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี
 • ปฏิบัติงานโครงการบ้านจัดสรรในเขต กทม.และปริมณฑล

13-Nov-18

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Risk Management 2-5 ปี
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน

13-Nov-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in related fields.
 • Have experiences 5-10 years in Risk Management.
 • Logical thinking & analytical skills are a must.

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Recruitment
 • Hands on experience with various selection process
 • Monitor and apply HR recruiting best practices

13-Nov-18

 

Applied
 • กำหนดทิศทางการทำงานด้านบริหารชุมชนแนวราบ
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารชุมชน
 • สามารถบริหารจัดการและวางแผนงานได้อย่างดี

12-Nov-18

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และความถูกต้อง
 • เพศชาย จบปริญญาตรี/ปวส. สาขาวิศวกรรมสำรวจ
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ งานก่อสร้าง

09-Nov-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Information System or related.
 • Having experience 2-5 years in HRIS
 • Have experience in HR system (Coach)is advantage

09-Nov-18

 

Applied
 • จบ ป.ตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เเละจบ ป.โทสาขา MBA
 • มีทักษะการวิเคราะห์ Feasibility ,เเละกฏหมายอสังหาฯ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

09-Nov-18

 

Applied
 • จบสาขา สำรวจ โยธา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการ์ณ์ 2-3 ปี
 • มีประสบการณ์คุมงานบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

08-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม(กว.)

08-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Learning and Organization Development
 • Design and develop learning & development process
 • Career Path Management and Succession Planning

06-Nov-18

 

Applied
 • Experience in Head of construction over 10 years
 • Planning and supervising construction project
 • Management project ,quality and budget controls

06-Nov-18

 

Applied