• ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,MIS
 • มีประสบการณ์ support การใช้งาน Applicaion
 • มีความรู้ด้าน C#.net programming, SQL database

17-Aug-17

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์/IT / อื่นๆที่เกี่ยว
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านระบบสารสนเทศได้
 • มีความรู้ด้าน SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 2 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ ,การเงิน หรืออื่นๆ
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ เเละ สรุปประเด็นได้ดี

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในการพัฒนาโปรแกรม ABAP
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับอสังหา ฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้ทางด้าน FI,MM moduleจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • จบสาขา วิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรืองานก่อสร้าง
 • ปฏิบัติงาน ณ โครงการบ้านจัดสรร อ.เมืองอุบลราชธานี

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.