• เพศ ชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 7 ปี
  • ประสบการณ์การบริหารงานหน่วยงานควบคุมคุณภาพโดยตรง

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.