• อายุ 33 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์คลังสินค้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
  • สวัสดิการค่าเดินทาง 3,000 บาท/เดือน

9 hours ago

 

Applied
  • Male with 12 years of related engineering
  • Bachelor's degree or higher in Mechanical
  • Experience in GMP, HACCP

19-Apr-19

THB70k - 120k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?