• เพศ ชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 7 ปี
  • ประสบการณ์การบริหารงานหน่วยงานควบคุมคุณภาพโดยตรง

20-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?