• บริหารงาน IT SUPPORT,NETWORK, PROGRAMMING
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิศวคอมพิวเตอร์
  • สวัสดิการค่าเดินทาง

12-Nov-18

 

Applied
  • อายุ 33 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์คลังสินค้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
  • สวัสดิการค่าเดินทาง 3,000 บาท/เดือน

10-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?