• อายุ 22 - 30 ปี ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน ละเอียด รอบคอบ กระตือรือร้น
  • หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษ และติดต่อประสานงานนอกสถานที่ได้

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.