• การศึกษาระดับปริญญาตรี วทบ. หรือ บริหารธุรกิจ
  • มี Service Mind และทัศนคติดี
  • มีพาหนะส่วนตัว

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.