• ดูแลทีมขายให้ยอดขายเป็นไปตามที่บริษัทฯวางไว้
  • ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเจรจากับลูกค้ารายสำคัญ
  • วิเคราะห์ข้อมูลรายเดือนและส่ง report ให้ผู้บริหาร

21-May-18

 

Applied
  • 1-2 years experience in import-export
  • Good communication, and negotiation skills in both
  • New graduates are welcome to apply

17-May-18

 

Applied
  • Bachelor's degree in any field
  • Must have experience in export sales
  • Work well under great pressure

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.