• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านงานช่าง
 • ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

17-Oct-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานบ้าน

17-Oct-19

 

Applied
 • คนสวน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ทำงานบ้าน

17-Oct-19

 

Applied
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มีความชำนาญเส้นทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

17-Oct-19

 

Applied
 • degree : in computer ,electronic engineering
 • Good computer skill in Altium designer
 • Able to work under pressure

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor degree in Engineering Computer
 • Skillful in Programs Development with VBNet,C++
 • Knowledge in IT System analysis

16-Oct-19

 

Applied
 • degree : in computer ,electronic engineering
 • Good computer skill in Altium designer
 • Able to work under pressure

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์พิจารณาให้ปีละ 5%

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์พิจารณาให้ปีละ 5%

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า
 • จบช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็คทรอนิกส์ และไฟฟ้า
 • สายตาปกติ และไม่บอดสี
 • ไม่มีภาระทางทหาร

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied