• ชายหรือหญิง อายุ 35-45 ปี
  • บุคลิกคล่องแคล่ว พูดจาฉะฉาน มีความเป็นผู้นำสูง
  • มีประสบการณ์ด้านการบบริหารจัดการองค์กร

2 hours ago

 

Applied
  • Prefer people from manufacturing fields
  • Good communicator and people management skill
  • Service-minded, strategic thinker

21 hours ago

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการเงิน, cash flow, งาน GL
  • มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
  • เคยใช้งานระบบ ERP และสามารถใช้โปรแกรม excel ได้

22-Sep-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?