• เพศชาย อายุ 35-45 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานอุตสาหกรรมยานยนต์ 5 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะการสื่อสาร การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานบัญชี อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ด้าน Costing
  • มีประสบการณ์ด้านงาน BOI และเคยใช้ระบบ ERP

15-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?