• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารอสังหาริมทรัพย์
  • 5 ปี ด้านการวิเคราะห์ราคาทรัพย์สินรอการขาย

10-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.