• เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

16-Jul-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

16-Jul-18

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3

16-Jul-18

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6

16-Jul-18

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป

16-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เพศชาย
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3

16-Jul-18

 

Applied