• ประสบการณ์ด้านการบริการและดูแลลูกค้า,
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • ดูแลรายรับและรายจ่ายภายในสาขา

22 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า จบสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • เชี่ยวชาญ indesign / illustrator / photoshop

22 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ/สินค้า
 • รับวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อ

22 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปวช., ม.6
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทัศนคติในการทำงานดี
 • ควบคุมดูแลสต๊อกสินค้าและการจัดเรียงสินค้าสำเร็จรูป

22 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปวช., ม.6
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทัศนคติในการทำงานดี
 • ควบคุมดูแลสต๊อกสินค้าและการจัดเรียงสินค้าสำเร็จรูป

22 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปวช., ม.6
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทัศนคติในการทำงานดี

22 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริการและดูแลลูกค้า,
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • ดูแลรายรับและรายจ่ายภายในสาขา

16-May-18

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปวช., ม.6
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทัศนคติในการทำงานดี
 • ควบคุมดูแลสต๊อกสินค้าและการจัดเรียงสินค้าสำเร็จรูป

16-May-18

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปวช., ม.6
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทัศนคติในการทำงานดี
 • ควบคุมดูแลสต๊อกสินค้าและการจัดเรียงสินค้าสำเร็จรูป

16-May-18

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปวช., ม.6
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทัศนคติในการทำงานดี

16-May-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า จบสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • เชี่ยวชาญ indesign / illustrator / photoshop

16-May-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ/สินค้า
 • รับวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อ

16-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.