• ทำงานอย่างถูกต้องเเม่นยำม ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา
  • มีการบริหาร จัดการที่ดี ทำงานเป็นระบบ ระเบียบ
  • เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

08-Aug-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?