• ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์การตรงกับสายงาน
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
  • ถ้ามีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ในสายงานเป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

19-Mar-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?