• วุฒิการศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • มีความรับผิดชอบในงาน, ขยัน, อดทน สวัสดิการ:

10 hours ago

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • มีความรับผิดชอบในงาน, ขยัน, อดทน สวัสดิการ:

12-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?