• วุฒิการศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • มีความรับผิดชอบในงาน, ขยัน, อดทน สวัสดิการ:

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.