• ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • การทำงานด้านงานตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 7 ปี
  • ด้านธุรกิจก่อสร้าง หรืออุตสาหกรรมการผลิต(โรงงาน)

2 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?