• สามารถใช้โปรแกรม Word Excel ทำสูตร ทำตารางได้
  • รักงานภาคสนาม สะดวกในการย้ายที่่ทำงานได้
  • มีความละเอียดรอบคอบในงานเอกสาร ชอบการเรียนรู้

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?