• สามารถใช้โปรแกรม Word Excel ทำสูตร ทำตารางได้
  • รักงานภาคสนาม สะดวกในการย้ายที่่ทำงานได้
  • มีความละเอียดรอบคอบในงานเอกสาร ชอบการเรียนรู้

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?