• วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • รักงานภาคสนาม, สะดวกในการย้ายที่อยู่อาศัยได้

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.