• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปวส.ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

16-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
  • มีความรู้ระบบ ISO

16-Aug-17

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 30ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.