• เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • สามารถหาลูกค้ารายใหม่ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  • มีประสบการณ์ตรงตามสายงาน หรือเกี่ยวข้อง 3 – 5 ปี

16-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?