• มีประสบการณ์ด้านงานขาย และรู้จักพื้นที่อำเภอต่างๆ
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ขั้นไป(หรือเทียบเท่า)
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

16-Jul-18

 

Applied
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี นำไปสู่การขายสินค้า
  • ทราบเส้นทางในเขต อ.เมือง เป็นอย่างดี
  • วุติการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

16-Jul-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 2 ปี
  • มีบุคคลค้ำประกัน (ข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไป)
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป(หรือเทียบเท่า)

16-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?