• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการเงิน,เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์นักลงทุนสัมพันธ์อย่างน้อย 3ปี ขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

25-May-18

 

Applied
  • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
  • มีประสบการณ์ในการทำงานในบริษัทมหาชน

23-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.