• วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
  • กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

20-Sep-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทางด้านเคมีภัณฑ์ ,ก่อสร้าง และอุตสาหกร
  • มียานพาหนะเป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่

20-Sep-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?