• เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  • เจ้าหน้าที่อาวุโส
  • เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายจัดซื้อ

24-May-18

 

Applied
  • Key Account
  • Sales Skill
  • Strong Modern Trade channel

22-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.