• ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้างพนักงานรายวัน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในการสรรหาพนักงาน

17-Jul-18

 

Applied
 • ขับรถให้กับผู้บริหาร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

17-Jul-18

 

Applied
 • วางแผนการทำงานของพนักงานรายวัน-รายเหมา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางการเกษตร
 • มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต

17-Jul-18

 

Applied
 • ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้างพนักงานรายวัน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในการสรรหาพนักงาน

11-Jul-18

 

Applied
 • ขับรถให้กับผู้บริหาร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

11-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วางแผนการทำงานของพนักงานรายวัน-รายเหมา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางการเกษตร
 • มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต

11-Jul-18

 

Applied