• วางแผนการทำงานของพนักงานรายวัน-รายเหมา
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางการเกษตร
  • มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต

23-May-18

 

Applied
  • ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้างพนักงานรายวัน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์ในการสรรหาพนักงาน

23-May-18

 

Applied
  • ขับรถให้กับผู้บริหาร
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

23-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.