• ประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายในไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีทักษะความรู้ในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สามารถสื่อความภาษาอังกฤษได้

23-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?