• ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความสามารถในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

6 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?