• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด/ บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์บริหารการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
  • มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

16-May-18

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความสามารถในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

16-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.