• นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  • ทำงานในสภาวะที่กดดันได้ดี
  • มีประสบการณ์ในสายงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
  • พัฒนาพนักงานฝ่ายขาย
  • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
  • กระตุ้นทีมขายให้มียอดขายตามเป้าหมายของบริษัท

3 hours ago

 

Applied
  • ดูแลเว็บไซต์และเพจของบริษัท
  • มีความรู้เรื่องการทำโฆษณา Facebook Ads.
  • มีประสบการณ์ในการดูแลเว็บไซต์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิ

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.