• เพศชาย, อายุ 23-38 ปี, สัญชาติไทย
  • มีประสบการ์ณ 6 เดือนขึ้นไป -ด้าน Sales Freight
  • มีทักษะทางภาษาอังกฤษระดับดี :การพูด,ฟัง,อ่าน,เขียน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิง, อายุ 25-40 ปี, สัญชาติไทย
  • มีประสบการ์ณอย่างน้อย 5 ปี ในธุรกิจโลจิสติกส์
  • มีทักษะทางภาษาอังกฤษระดับดีด้านการพูดและการเขียน

24-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?