• วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

21-May-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2ปีขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้

21-May-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • รักการขาย

21-May-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • เพศ : ชาย หญิง

18-May-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • ออกบูท จัดบูท ดูแลควบคุมความเรียบร้อย

18-May-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

18-May-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 - ปวส.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้และเกียร์ออโต้ได้

18-May-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและพื้นที่ปริมณฑล

18-May-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2ปีขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้

18-May-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • รักการขาย

18-May-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีมนุษยสัมพันธ์ มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักการบริการ
 • สามารถทำงานเป็นขั้นตอนร่วมกับผู้อื่นได้

18-May-18

 

Applied
 • เพศ : ชาย หญิง
 • อายุ : 24 - 33 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

17-May-18

 

Applied
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ชาย หญิง
 • ปริญญาตรี

17-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ชาย หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.