• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
  • มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์

16-Aug-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • ปริญญาตรีสาขาการตลาด, การประชาสัมพันธ์
  • มีทักษะในการสื่อสารและวางแผนได้เป็นอย่างดี
  • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

16-Aug-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • รอบคอบ
  • ละเอียด
  • มีประสบการณ์

14-Aug-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.