• เพศ ชาย หรือ หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. ไฟฟ้า
  • มีความขยันอดทน

10 hours ago

 

Applied
  • เพศ ชาย หรือ หญิง
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.