• เพศ ชาย หรือ หญิง
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

16-Jul-18

 

Applied
  • เพศ ชาย หรือ หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. ไฟฟ้า
  • มีความขยันอดทน

16-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?