• วิศวกรรมประเมินความเสี่ยง (RE), ธุรกิจอสังหาริมทรั
 • Business Development 8 ปี ด้านอสังหาริมทรัพย์
 • Financial Feasibility Study

10 hours ago

 

Applied
 • Organization Development
 • Change Management
 • Employee Engagement

16 hours ago

 

Applied
 • Leadership for Talent&People Capability Management
 • 10 years’ HRD experience
 • 5 years’ experience in strategic

16 hours ago

 

Applied
 • สอบทานสินเชื่อรายใหญ่
 • การวิเคราะห์สินเชื่อ,การป้องกันการทุจริตสินเชื่อ
 • รวิเคราะห์คุณภาพพอร์ตสินเชื่อ

16 hours ago

 

Applied
 • 10 Year experience in the financial or insurance
 • Wealth Management experience
 • financial products, investment, insurance

15-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Leadership for Talent&People Capability Management
 • 10 years of HRD experience focus for OD
 • 5 years’ experience in strategic management

11-Oct-19

 

Applied
 • Manage fixed income,foreign investment
 • 8 years direct experience in finance and inve
 • Certifictae in CFA/ CISA, FRM, CAIA

11-Oct-19

 

Applied
 • Credit and financial analysis, investment banking
 • Conduct Feasibility study, due diligence
 • Strong Analytical skills in feasibility analysis

11-Oct-19

 

Applied
 • IFRS
 • ประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต
 • มาตรฐานบัญชีการบัญชีไทยฉบับใหม่ / IFRS

10-Oct-19

 

Applied
 • 8 years of experience in related HRM
 • Proactively support the delivery of HR Processes
 • Demonstrated ability to handle multiple tasks

10-Oct-19

 

Applied
 • 5 years of experience in Recruitment and Sourcing
 • Builds applicant sources by researching
 • Independent, flexible and is a team player

10-Oct-19

 

Applied
 • ช่องทางสถาบันสินเชื่อรถยนต์ (ไฟแนนซ์)
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้ง Life และ Non life
 • ขยายงานในช่องทางดีลเลอร์ ไฟแนนซ์

07-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์
 • Business Process Improvement อย่างน้อย 5 ปี
 • ใช้โปรแกรม VBA,Visio,Database,Programming

07-Oct-19

 

Applied