• จบคณะออกแบบนิเทศศิลป์ หรือ ศิลปกรรม
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Adobe Illustration, Photoshop, Indesign

17 hours ago

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด
 • มีความรู้หรือทักษะในการจัดทำ Marketing Campaign
 • สามารถใช้ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above in Business Admin
 • Have education background from Secretary
 • At least 3 years experience as Secretary

22 hours ago

 

Applied
 • มีน้ำเสียงไพเราะ มีความรู้ทักษะคอมพิวเตอร์
 • มี Service Mind
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้

22 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • การศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต
 • มีประสบการณ์การว่าความไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์การทำคดีหลายหลาย

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน/AS 400 ได้

22 hours ago

 

Applied
 • โบนัสประจำปี (ตามผลกำไรของสถานประกอบการ)
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

22 hours ago

 

Applied
 • พิจารณาสินไหมประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • มีประสบการณ์ด้านงานสินไหมสุขภาพมาอย่างน้อย 1 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • พิจารณาสินไหมประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • มีประสบการณ์ด้านงานสินไหมสุขภาพมาอย่างน้อย 1 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานพิจารณาสินไหม ตั้งแต่ 2-4 ปี
 • พิจารณาสินไหมทางการแพทย์

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ชอบการเรียนรู้ รักงานบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

13-Nov-18

 

Applied
 • จบคณะนิเทศศาสตร์ ศิลปกรรม
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Adobe Illustration, Photoshop, Indesign

13-Nov-18

 

Applied
 • โบนัสประจำปี (ตามผลกำไรของสถานประกอบการ)
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3ปีในการฝึกอบรมพัฒนา
 • มีทักษะในคิดวิเคราห์และวางแผน

13-Nov-18

 

Applied
 • เวลาปฏิบัติงาน 08.30 น. - 17.00 น.
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

13-Nov-18

 

Applied
 • โบนัสประจำปี (ตามผลกำไรของสถานประกอบการ)
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

13-Nov-18

 

Applied
 • จบในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบขับขี่รถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้
 • มีความรู้ด้าน Non Motor

13-Nov-18

 

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานเอกสาร 1-2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

13-Nov-18

 

Applied
 • จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

13-Nov-18

 

Applied
 • Corporate Planning
 • Performance Measurement
 • Corporate Project Managers Team

13-Nov-18

 

Applied
 • 10 year’s experience in accounting position
 • Experience in consolidation & reporting area.
 • Must have excellent analytical skills

13-Nov-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน Project Manager อย่างน้อย 5 ปี
 • ความสามารถในการติดตามการทำงาน ประเมิณ วิเคราะห์
 • ความสามารถในการสื่อสาร และประสานงาน

12-Nov-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีในการฝึกอบรมพัฒนา
 • มีความสามารถในการวางแผน และคิดสร้างสรรค์
 • สามารถใช้ Microsoft Office

12-Nov-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • 2-5 ปีด้านบริหารความเสี่ยงธุรกิจสินเชื่อ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Excel, PowerPoint และ VBA

12-Nov-18

 

Applied
 • Experience in data warehousing and data mining
 • Performing data gathering and ETL
 • Performing data cleansing, de-duplication

06-Nov-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการบริหารทีมขายประกัน 10 ปี
 • วางกลยุทธ์ การขายและการตลาด
 • ฝึกสอนและดูแลทีมขาย

26-Oct-18

 

Applied
 • 5 years experience in Business Development
 • Experience in insurance or Financial Service
 • Strong and proven business development

22-Oct-18

 

Applied