• 4-8 ปี ด้าน Managerial Accounting
 • Budgeting&Forecast, Management Report & Analysis
 • สามารถใช้ Visual Basic ได้

14-Sep-18

 

Applied
 • บริหารและการทำงานในเชิงพัฒนาธุรกิจ
 • การวิเคราะห์เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ ๆ
 • ความรู้ทางการเงิน และ/หรือ ความรู้ทางด้านประกันภัย

12-Sep-18

 

Applied
 • degree's Business Administration or related field
 • 3 years experience as Secretary
 • Excellent command of English

12-Sep-18

THB20k - 35k /month

Applied
 • Accident & Health background, statistic skills
 • Insurance, Product Development
 • PA, Profit & Loss, Reporting

11-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์
 • Business Process Improvement อย่างน้อย 5 ปี
 • ใช้โปรแกรม VBA,Visio,Database,Programming

05-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • 2-5 ปีด้านบริหารความเสี่ยงธุรกิจสินเชื่อ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Excel, PowerPoint และ VBA

05-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลบริหารจัดการส่วนควบคุมเครดิต ส่วนรับชำระ
 • ประสบกาณ์การบริหารการเงินสาขา
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารจัดการทีมงานได้

03-Sep-18

 

Applied
 • Responsible for Individual reinsurance
 • Provide appropriate coverage and provide risk mgt.
 • Strong knowledge of re-insurance procedure.

03-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's degree ; Engineering degree preferred.
 • 3-5 years experience in operational analysis
 • Knowledge of project management principles

03-Sep-18

 

Applied
 • Analyse financial statements, business model
 • Keep up to date with stock movements
 • 2-3 years of working experience.

28-Aug-18

 

Applied
 • Working experience in sales management
 • Experience in insurance or financial consumers
 • Strategic Management

27-Aug-18

 

Applied
 • Financial Planning
 • FP&A
 • Financial

24-Aug-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge in SDLC
 • Experience in SQL
 • System Analyst

22-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • C#.Net Developer 3 years
 • OOP Design
 • Permanent Hiring

22-Aug-18

 

Applied
 • Great experience in Branch Management system
 • Strategic work to drive sales to meet the goals
 • Management of sales of various products.

22-Aug-18

 

Applied
 • 3 years experience investing in financial, Capital
 • Monitor the Company’s investments in fixed-income
 • Good command of English and computer skills

21-Aug-18

 

Applied