• การศึกษาระดับปวสขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์การด้านทดสอบระบบ software
  • ทำงานจันทร์-ศุกร์

48 mins ago

 

Applied
  • ปวส. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Web Application
  • ทักษะในการวิเคราะห์ออกแบบเขียนและแก้ปัญหาโปรแกรม

23 hours ago

 

Applied
  • ปวส.ขึ้นไป วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมคอม
  • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม Java
  • มีทักษะในการวางลำดับขั้นตอนอย่างมีเหตุมีผล

23 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?