• อายุ 35-39 ปี
  • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.