• ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาการบัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการงานบัญชีการเงิน
 • ผ่านงานบัญชี ในอุตสาหกรรมยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-18

 

Applied
 • Good command of English and Japanese
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • Be able to work under pressure and high workload

19-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Engineer
 • Good knowledge of .NET, C++, C#
 • Web-based Application Development

18-Sep-18

 

Applied
 • ป.ตรี – โท สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงาน หรือมีความรู้ด้านการผลิต
 • มีความสามารถในการออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรการอบรม

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in HRM
 • Strong in Managerial & leadership skills
 • Good command of English both written & spoken

10-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?