• มีความรู้ด้านระบบ network ระดับ Enterprise
  • มีความรับผิดชอบสูง
  • มีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

16-May-18

THB25k - 55k /month (includes high commission)

Applied
  • ติดต่อและเข้าพบลูกค้าพร้อมเพิ่มช่องทางในการจำหน่าย
  • มีประสบการณ์ในด้านการขาย IT Solutions และ Network
  • มีทักษะด้านการนำเสนอ ด้านการสื่อสาร และการเจรจา

16-May-18

THB20k - 35k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.