• มีความรู้ด้านระบบ network ระดับ Enterprise
  • มีความรับผิดชอบสูง
  • มีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

14-Dec-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?