• จบปริญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

30-Jul-20

 

Applied
  • อายุ 27-32 ปี จบปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

30-Jul-20

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

30-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?