• งานท้าทาย มีความเป็นผู้ใหญ่ รับผิดชอบงานโครงการได
 • ผลตอบแทนขึ้นกับจำนวนโครงการที่ดูแล
 • เบิกค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต ค่าเบี้ยเลี้ยง

17-Jul-18

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • รู้จัก และเข้าใจในการขายงาน ERP
 • รู้จักฟัง ธุรกิจลูกค้านำมาสร้างโซลูชั่นให้ลูกค้า
 • ใจรักบริการ ตรงไปตรงมา ไม่ oversale

17-Jul-18

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ภูมิใจในการสร้างผลงานบน Crystal Report
 • ผลตอบแทนขึ้นกับจำนวนรายงานและโครงการที่ได้รับ
 • มีความคิดสร้างสรรในการสร้างเทคโนโลยีให้ธุรกิจ

17-Jul-18

THB30k - 70k /month

Applied
 • สำหรับผู้สนใจการวางระบบการผลิตด้วย ERP
 • หากเคยใช้ระบบ Plant1 มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผลตอบแทนขี้นกับจำนวนโครงการที่ทำงาน

17-Jul-18

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ใช้ความรู้ความสามารถของ Linux, MS SQL อย่างเต็มที่
 • ร่วมกันวางระบบให้ลูกค้าอย่างประสบความสำเร็จ
 • กับทีมงาน SoftpowerIT

17-Jul-18

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?