• สำหรับผู้สนใจการวางระบบการผลิตด้วย ERP
 • หากเคยใช้ Production-ERP มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผลตอบแทนขี้นกับจำนวนโครงการที่ทำงาน

24-Sep-18

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • งานท้าทาย มีความเป็นผู้ใหญ่ รับผิดชอบงานโครงการได
 • ผลตอบแทนขึ้นกับจำนวนโครงการที่ดูแล
 • เบิกค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต ค่าเบี้ยเลี้ยง

24-Sep-18

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ภูมิใจในการสร้างผลงานบน Crystal Report
 • ผลตอบแทนขึ้นกับจำนวนรายงานและโครงการที่ได้รับ
 • มีความคิดสร้างสรรในการสร้างเทคโนโลยีให้ธุรกิจ

24-Sep-18

THB30k - 70k /month

Applied
 • รู้จัก และเข้าใจในการขายงาน ERP
 • รู้จักฟัง ธุรกิจลูกค้านำมาสร้างโซลูชั่นให้ลูกค้า
 • ใจรักบริการ มีคอมมิชชั่่น เบี้ยเลืียงและผลประโยชน์

24-Sep-18

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?